Project Description

O TERAPII: STAROSŁOWIAŃSKI MASAŻ BRZUCHA

Kierowany jest do osób, które chcą zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Istotą Starosłowiańskiego Masażu Brzucha jest głęboko rozumiana profilaktyka narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Terapii poddawane są zarówno narządy układu żołądkowo-jelitowego (pokarmowego) jak i moczowo-płciowego, poprzez odpowiednie rozluźnianie:

 • mięśni gładkich trzewi,
 • zwieraczy jamy brzusznej,
 • więzadeł, krezek i otrzewnej,
 • napięć pomiędzy narządami wewnętrznymi a stawami obwodowymi i kręgosłupem,

dochodzi do poprawy m. in. cyrkulacji płynów ustrojowych (krew i limfa), czy pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego takich jak: wątroba (żółć) i trzustka (sok trzustkowy).  Wszystko to w zdecydowanym stopniu wpływa na jakość trawienia i wchłaniania w jelitach: cienkim  i grubym.

W wyniku terapii może dojść do poprawy pracy nerek, pęcherza moczowego oraz organów płciowych: macicy, jajników, gruczołu mlekowego i prostaty. Starosłowiański Masaż Brzucha generuje pozytywny wpływ na komunikację nerwową pomiędzy tzw. „mózgiem trzewnym” (jelita), a centralnym układem nerwowym. Masaż brzucha stosowany jako forma głębokiej profilaktyki zdrowia, przyczynia się do odtruwania organizmu i zapobiega powstawaniu wielu patologii w okolicy jamy brzusznej. Metoda ta, stosowana podczas choroby wspomaga proces powrotu do zdrowia. Techniki SMB mogą być dodatkowym narzędziem pracy dla fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy i osteopatów oraz znakomitym uzupełnieniem ich wiedzy i kwalifikacji.

Starosłowiański Masaż Brzucha, to polska szkoła terapii wisceralnej, bazująca na wiedzy i doświadczeniu medycyny ludowej narodów słowiańskich.

 

Odwiedź stronę poświęconą terapii
Nie odnaleziono wydarzeń!

Książka

Zapraszam do lektury zarówno osoby związane zawodowo z branżą medyczną, jak i tych którzy troszcząc się o swoje zdrowie i dobre samopoczucie zgłębiają wiedzę dotyczącą naturalnych terapii.

Jeśli zainteresowała Cię tematyka Starosłowiańskiego Masażu Brzucha i chcesz na jego temat dowiedzieć się więcej, zapraszam do lektury mojej książki. Możesz ją zakupić na stronie wydawnictwa KOS:
https://www.kos.com.pl/staroslowianski_masaz_brzucha_kos.html

Literatura

Masaż brzucha – mięśnienie – w przedwojennej literaturze medycznej. Pozycje wybrane.

 1. 1. Czasopismo „Medycyna” nr. 19, Tom XI, z dnia 04. 1883 r.

dr Stefan Smoleński – kierownik Zakładu Wodolecznictwa w Jaworzu

„Kilka słów o mięśnieniu – massage”

 1. Czasopismo „Medycyna” nr. 29, Tom XI, z dnia 21. 07. 1883 r.

dr Beuster referat wygłoszony w Towarzystwie Lekarskim Berlińskim

„O mięśnieniu (Massage)”

 1. 3. „Kronika Lekarska” nr. 13, z dnia 01. 07. 1884 r.

Przedruk notatki z British Medicine Journal”

„Masaż cewki moczowej”

 1. „Gazeta Lekarska” nr. 42 i 44, 18. z dnia 10. i 11. 01 1884 r.

dr Izydor Zabłudowski, referat wygłoszony na 8. Międzynarodowym Zjeździe Lekarzy w Kopenhadze 16. 08. 1884 roku.

„Uwagi ogólne o mięśnieniu w chirurgii, jego zastosowaniu i technice”

 1. „Kronika Lekarska” nr. 1, z dnia 03. 01. 1889 r.

dr Andrzej Winawer

„O zastosowaniu mięśnienia w chorobach kobiecych podług metody Thure Brandt`a.”

 1. 6. „Kronika Lekarska” nr. 9, z dnia 03. 09. 1889 r.

Notatka z „Phil. Med. And Surg. Rep.” 1889. VIII. 27

„Masaż wątroby”

 1. „Nowiny Lekarskie” nr 10, z października 1889

dr Czyrniański

„O znaczeniu niedomogi jelitowej (atonia intestionorum) i o metodzie brzusznego mięśnienia”

 1. „Przegląd Lekarski” numer 15, 16, 17 z dnia 12, 19 i 26. 04. 1890 r.

dr Michał Kaufmann

„Dzisiejszy pogląd na fizyjologiczne działanie mięśnienia”

 1. „Przegląd Lekarski” nr. 32, z dnia 09. 08. 1890 r.

prof. Oertel z „Minch. m. Woch.” – 1889 r

„O mięśnieniu serca”

 1. 10. „Gazeta Lekarska” nr 34, tom X. z dnia 23. 08. 1890 r.

dr Izydor Zabłudowski

„przyczynki do techniki masażu”

 1. „Kronika Lekarska” nr. 7, z dnia 03. 07. 1891 r

dr Jerzy Zawadzki.

„O wpływie mięśnienia na szybkość wchłaniania. Przyczynek do fizyjologii mięśnienia”

 1. Medycyna” nr. 49, tom XX

dr Wiktor Eltz

przedruk artykułu z „Wien. Kl. Wochschr.” 15-92

„O fizjyologicznem działaniu mięśnienia kiszek”

 1. „Nowiny Lekarskie” nr. 2, z lutego 1893 r.

dr Baschkopf

„Doniesienia mechanoterapeutyczne. Fizyologiczne działanie mięśnienia brzucha w przewlekłym zaparciu stolca”

 1. „Nowiny Lekarskie” nr. 4, z kwietnia 1893 r.

dr Baschkopf – na podstawie artykułu w „Wiena Medicin Presse” nr. 9, z 1893 r., dra A. Bauma

„W sprawie fizjologicznego działanie mięśnienia na wymianę materii”

Literatura etnograficzna przedwojenna

 

 1. Pokucie, cz. 1-4

Oskar Kolberg

Polskie Tow. Ludoznawcze, 1888 rok. str. 163

 

 1. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Tom 15

Polska Akademia Umiejętności, Kraków. Komisja Antropologiczna

Nakł. Akademii Umiejętności, 1891. Str. 279

 

 1. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Tom 15

Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna

Nakładem Akademii Umiejętności – 1891 r.

 

 1. Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej

Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna – 1893 r.

Julian Talko – Hryncewicz, Str. 29

 1. Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej

Julian Talko-Hryncewicz

Akademia Umiejȩtności, 1893 r. str. 176

 

 1. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Tomy 1-3

Autorzy Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna

Nakładem Akademii Umiejętności – 1896 r.

Str. 114. Punkt 12

Autor dr. Franciszek Wereńko – Przyczynek do lecznictwa ludowego

 

 1. Lud białoruski na Rusi Litewskiej: Wiara, wierzenia i przesa̧dy ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki

Nakładem Akademii Umiejętności;

Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej – 1897 r.

 

 1. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i etnograficzne, Tomy 5-6

Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna

Nakładem Akademii Umiejȩtności – 1901 r.

 

 1. Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, Tomy 9-10

Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna

1907 r. Str. 145

 

 1. Medycyna pasterska, czyli wiadomości potrzebne kapłanom z zakresu samotologii, hygieny, fizyologii i patologii.

Autor Józef Sebastayan Peczar 1908 r. Str. 470

 1. Encyklopedya rodzinna: największy i najlepszy podręcznik do pielęgnowania zdrowia, urody i szczęścia,

Część 1

Anna Fischer-Dueckelmann, A. A. Paryski, 1913 r. Str. 57

 

 1. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i etnograficzne, Tom 13

Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna

Nakładem Akademii Umiejȩtności – 1914 r. Str. 72

 1. Słownik gwar polskich, Tom 1

Jan Karłowicz

Nakładem Akademii umiejętności, 1929 r. Str. 45

 

 1. Kultura ludowa Słowian. T. II, z. 2: Kultura duchowa

Kazimierz Moszyński    

Wydawnictwo: Grafika 1934 r.

 1. Pamiętniki chłopów, Tom 1

Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, Ludwik Krzywicki

1935 r. Str. 464

 

 1. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego: materiały etnograficzne

Czesław Pietkiewicz

Tow. Nauk. Warszawskie, 1938 r. Str. 124

 

Literatura etnograficzna powojenna

 

 1. Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim; wiek XIX do roku 1870

Jan Fijałek

Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1962 r. Str. 195

 1. Kultura ludowa Słowian: cz. 1-2. Kultura duchowa

Kazimierz Moszyński Książka i Wiedza, 1967 r. Str. 210

 1. Rocznik Muzeum Etnograficznego, Tom 1

Muzeum, 1978 r. Str. 114

 

 

 1. Wieś pałucka Ostatkowska Struga: Kultura duchowa

Zofia Strawińska

Muzeum Etnograficzne, 1981 r.

 1. Etnografia polska, Tom 28

Zakład Narodowy im. Ossolińskich., 1984 r. Str. 218

 

 

 1. Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich: tradycja i współczesność

Danuta Tylkowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 r. Str. 35

 

 

 1. Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich: tradycja i współczesność

Danuta Tylkowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 r. Str. 35

 

 

 1. Górale Beskidu żywieckiego: Wybrane dziedziny kultury ludowej

Danuta Tylkowa     Wyd. i drukarnia „Secesja”, 1991 r. Str. 127

 

 1. Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych: (kultura ludowa Karpat polskich)

Czesław Robotycki. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995 r. Str. 134

 1. Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku: czynniki i kierunki przemian

Jaromir Jeszke

Arboretum, 1 sty 1996 r. Str. 64

 

 

 1. Podhale: tradycja we współczesnej kulturze wsi

Danuta Tylkowa, Instytut Archeologii i Etnologii (Polska Akademia Nauk)

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2000 r. Str. 412

 

 

 1. Wspomnienia z Podola, 1898-1919

Helena Kutyłowska

Czytelnik, 2003 r. Str. 20

 

 

 1. Analecta: Studia i materiały z dziejów nauki, Tomy 15-16

Wydawnictwo IHNOIT PAN, 2006 r. Str. 46

 1. Matka i dziecko w rodzinie polskiej: ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918

Aneta Bołdyrew

Wydawnictwo Neriton, 2008 r. Str. 33

Literatura Piękna

 

 1. Roman Bratny

„Koszenie pawi” Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983 r. Str. 55

„Co las mi powiedział” Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 r. Str. 155

„Jeżeli żyjesz” i inne opowiadania Wydawnictwo Literackie, 1989 r. Str. 353

 

 1. Łaknęliśmy wiedzy jak chleba: Pamiętniki samouków: Wybór i opracowanie: Joanna Landy-Tołwińska, Hieronim Ligocki, Helena Kasperowicz; wstęp i adnotacje do pamiętników

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968 r. Str. 314

 1. Jan Wójcik

„Poszedłbym tą samą drogą”

Książka i Wiedza 1973 r. Str. 28

 

 

 

 1. „Z kowala – kowal”: Wspomnienia z lat 1930-1944

Czesław Tchórz

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974 r. Str. 84

 

 1. Stanisław Makowiecki

„Mamałyga, czyli słońce na stole”

1976 r. Str. 80

 1. Od północnej strony

Ryszard Ciemiński

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 r. Str. 40

 1. Miesięcznik literacki, Tom 17

Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa”, 1982 r. Str. 24

 

 1. Krystyna Napomucka

„Dusza na skalpelu”

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1996 r. Str. 67

 

 

NASZE TERAPIE:

2020-01-08T18:28:39+01:00

Starosłowiański Masaż Brzucha

jest manualną terapią dysfunkcji narządów układu żołądkowo jelitowego, układu moczowo płciowego, układu oddechowego i układu krążenia. Technika ta wyrosła z tradycji medycyny ludowej narodów słowiańskich. Jest wielowiekowym dziedzictwem mądrości ludowej, wzbogaconym o nowoczesną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii.

2020-01-08T18:32:36+01:00

Mikrokinezyterapia

Francuska metoda rehabilitacyjna której istotą jest manualne badanie zaburzeń naturalnych rytmów życiowych powstałych w wyniku różnego rodzaju urazów: powypadkowych, środowiskowych, bakteryjnych, wirusowych, toksycznych a wreszcie emocjonalnych.

Nasi partnerzy naukowi i medialni