Artykuły2019-10-08T21:43:14+02:00
102, 2018

Mikrokinezyterapia – wpływ na funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. „Rehabilitacja w Praktyce” 02/2018

Przeprowadzono badania mające na celu wykazanie wpływu mikrokinezyterapii na zachowania w orientacji behawioralno-temperamentalnej i w orientacji neuropoznawczej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie, pod opieką naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

104, 2017

Wykorzystanie czaszkowej stymulacji elektroterapeutycznej w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 04/2017

W pracy przedstawiono wykorzystanie metody czaszkowej stymulacji elektroterapeutycznej (CES) w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz podano wyniki proponowanej metody.

102, 2017

Jak zwiększyć skuteczność zabiegu? Intuicja terapeutyczna. „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 02/2017

Jak zwiększyć skuteczność zabiegu? Intuicja terapeutyczna. Celem artykułu jest próba rozpo­częcia dyskusji na temat fizjolo­gicznych mechanizmów zwięk­szających sensytywność terapeuty, rozwój „intuicji terapeutycznej” w celu zwiększenia skuteczności każdego rodzaju terapii związanej z [...]

103, 2016

Rola różnych metod fizjoterapeutycznych w uaktywnieniu funkcji neuroplastycznych mózgu. „Rehabilitacja w Praktyce, nr 03/2016

W artykule przeprowadzo¬no analizę różnych metod przywracania utraconych funkcji organizmu u pacjentów z przebytym krwotokiem śródmózgowym z wykorzystaniem środków niemedycznych, takich jak: refleksoterapia, hirudoterapia, apiterapia, igłoterapia sucha oraz terapia manualna.

101, 2016

Manualna terapia wisceralna – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 01/2016

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z terapią wisceralną. Przeanalizowano literaturę związaną z daną tematyką. Pokazano patogenne oddziaływania na procesy biomechaniczne narządów wewnętrznych, wskazania do stosowania metody oraz główne cele jej oddziaływania. Zaprezentowano logikę terapii i podstawowe techniki starosłowiańskiego masażu brzucha.

103, 2015

Wstęp do mikrokinezyterapii. „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 3/2015

Artykuł zawiera wprowadzenie do mikrokinezyterapii, jej podstawowe pojęcia, założenia naukowe i terapeutyczne. Przedstawiona w nim została hipoteza robocza Daniela Grosjeana, dotycząca budowy dorosłego osobnika z punktu widzenia embriologii. Hipoteza ta pozwoliła na zbudowanie założeń teoretycznych, jak i praktycznych mikrokinezyterapii.

Przejdź do góry